Bladluis bestrijden met Propylea

Bladluis bestrijden met Propylea

De naam zegt de meeste mensen waarschijnlijk niet zoveel maar het gaat hier om een lieveheersbeestje. Om precies te zijn het 14-stippelig lieveheersbeestje. De volledige naam is Propylea quatuordecimpunctata. Het is een uitstekende roofkever voor de bestrijding van bladluis.

Bladluis biologisch bestrijden

Propylea is gek op bladluizen net zoals het meer bekende tweestippelig lieveheersbeestje (Adalia bipunctata). Toch is er een opvallend verschil tussen beide soorten. Propylea voelt zich prima thuis in kassen terwijl Adalia liever buiten een plekje zoekt om zich te vestigen.

Sinds enkele jaren zetten groentetelers het 14-stippelig lieveheersbeestje in om bladluis onder controle te houden. In 2016 kreeg Entocare melding van ‘een kevertje’ dat zich spontaan in een paprikakas had gevestigd. Op dat moment was er een grote uitbraak van bladluis in paprika maar de kever wist de plaag onder controle te brengen. We hebben de kever op naam gebracht en het bleek het 14-stippelig lieveheersbeestje te zijn. Een inheemse roofkever die in heel Nederland voorkomt.

Van kweek tot product

Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om Propylea in eigen huis te kweken. De laatste jaren is het een veel gevraagd product dat in de eerste helft van het jaar vaak besteld wordt.

Start met introductie in het voorjaar

Propylea kun je het best in het voorjaar inzetten. Ze weten zich dan voor langere tijd te vestigen in de kas. Zelfs in de winterperiode wanneer er een teeltwisseling heeft plaatsgevonden worden ze teruggevonden. De kevertjes die zijn achtergebleven in de kas zijn na overwintering nog niet actief en leggen nog geen eitjes.

De oplossing is om al vroeg in het jaar  Propylea uit de eigen kweek van Entocare te introduceren.  De kevers die we leveren zijn in staat om, kort nadat ze bladluis hebben gegeten, direct eitjes af te zetten. De larven die uitkomen hebben voor hun ontwikkeling veel voedsel nodig en zorgen meteen voor een flinke afname van de plaag. Na een aantal weken ontpoppen de larven tot een nieuwe generatie volwassen kevertjes die meteen weer de bladluis te lijf gaat, eitjes legt……een cyclus die zich meerdere keren per seizoen herhaalt!

Bestrijden van bladluis in paprikateelt: welk product kies je?

Met name in de biologische paprikateelt is PROPYLEA een welkome aanvulling in de bestrijding van bladluis. Tot dan toe waren telers vrijwel geheel afhankelijk van de larven van de galmug Aphidoletes (productnaam APHIDEND). Introductie van sluipwespen was minder succesvol omdat steeds hyperparasitering optrad. Ook de larven van ADALIA werden vaak ingezet in kassen om bladluis aan te pakken. Hoewel deze roofkevers flink wat bladluis kunnen wegvreten bleek steeds dat ze zich nauwelijks vestigden in de kas. Hierdoor moesten ze steeds opnieuw worden uitgezet. Daardoor lopen de kosten voor de bestrijding snel op.
Met de introductie van Propylea in het voorjaar ben je het hele seizoen verzekerd van een populatie vraatzuchtige kevers die korte metten maken met je bladluisplaag.

Propylea uitproberen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar dit product en wil je ons product PROPYLEA uitproberen in groenteteelt onder glas, stuur dan een mail naar post@entocare.nl of bel naar 0317-411188 en vraag naar de mogelijkheden.

Terug naar blog