Hoe herken je Zwarte kastrips

De adulten van de zwarte kastrips zijn ongeveer 1,5 mm groot, vrouwtjes iets groter dan mannetjes. De vrouwtjes leven 30 tot 40 dagen en kunnen dan 50 tot 70 eitjes leggen. Het lichaam is donker gekleurd met een lichter gedeelte aan het eind. Ze hebben lichtgekleurde poten, de antennen zijn eveneens licht van kleur. De vleugels vormen een lichte band met een donkerder middengedeelte in de lengterichting van de trips. De larven zijn geel, met lichtgekleurde poten en antennen. Kenmerkend voor de zwarte kastrips zijn de opvallende donker gekleurde druppeltjes (uitwerpselen)die ze langere tijd aan het eind van hun lichaam meedragen. Na verloop van tijd blijven ze op het blad achter als kleine zwarte vlekjes.

Schade en verspreiding Zwarte kastrips

De zwarte kastrips is voornamelijk een bladbewoner. Volwassen tripsen zitten vaak op de bovenkant van het blad terwijl larven in groepjes bij elkaar op de onderkant zitten. Zowel larven als adulten zijn weinig beweeglijk. Bij verstoring lopen ze weg maar in het algemeen zitten ze vrij stil in elkaars buurt op de bladeren. De schade van de zwarte kastrips bestaat uit zilvergrijze vlekken op het blad met daarin als zwarte puntjes de uitwerpselen van de tripsen. Bij een sterke aantasting schrapen ze hele stukken van het bladoppervlak weg waardoor de bladeren uitdrogen en afvallen. Bij sommige gewassen kunnen ze op vruchten voorkomen waar ze necrotische vlekken geven.

 • Levenscyclus Zwarte kastrips

  vooral vrouwtjes, mannetjes zeldzaam
  parthenogenetische voortplanting
  eitjes in het blad, afgedekt met 'dekseltje'
  vrouwtje legt 50 - 70 eitjes
  ontwikkelingsduur 35 - 40 dagen
  meerdere generaties per jaar

 • Waardplanten Zwarte kastrips

  veel planten zijn gevoelig voor deze plaag
  meest sub-tropische waardplanten
  Dracaena, Codiaeum
  Viburnum
  Bromelia
  varens

 • Zwarte kastrips larve van dichtbij

 • Zwarte kastrips adult en larven