Onderzoek

Nieuwe producten

Ook al hebben we al flink wat unieke producten in ons assortiment, we blijven altijd zoeken naar nieuwe producten. Er zijn immers nog heel wat plagen die we tegenkomen die met de beschikbare producten nog niet altijd voldoende bestreden kunnen worden. Een nieuw product ontwikkelen begint met onderzoek naar de eigenschappen van een soort: naar de levenswijze, het dieet en de optimale leefomstandigheden. Als de soort interessant lijkt voor toepassing moeten we een methode ontwikkelen om hem te kunnen kweken. Die methode moet voldoende betrouwbaar zijn en ook economisch gezien perspectief bieden. Om de nieuwe soort op de markt te kunnen brengen hebben we toestemming nodig van de overheid. Producten die wij recent op de markt gebracht hebben zijn de roofkever PROPYLEA tegen bladluis , de rooftrips KARNYOTRIPS tegen schildluis en de specialistische sluipwesp LONGIX-Ca tegen langstaartwolluis.

Nieuwe toepassing voor bestaande producten

Ondanks strikte controles komt het toch voor dat er nieuwe plagen opduiken in één of meerdere teelten. Doordat telers minder chemische middelen gebruiken lopen ze soms ook tegen plagen aan die ze eerder nooit zagen omdat die met de gebruikte middelen onderdrukt werden. Dergelijke ‘nieuwe plagen’ moeten ook bestreden worden. In eigen onderzoek binnen ons bedrijf kijken we voortdurend of we met één van onze bestaande producten die ‘nieuwe plagen’ kunnen helpen oplossen. Een voorbeeld daarvan is ons product PREDATRIP: de rooftrips Franklinothrips vespiformis. Eerste resultaten van ons eigen onderzoek wijzen erop dat dit product perspectief biedt tegen een nieuwe soort trips die kort geleden in Nederland is gevonden: de Japanse bloementrips Thrips setosus.

Onderzoek in opdracht

Entocare voert ook onderzoek in opdracht uit. Dat kan zijn in opdracht van telers(groepen), maar ook naar aanleiding van vragen die op een andere manier bij ons binnenkomen, bijvoorbeeld via gemeenten of collegabedrijven die op het gebied van gewasbescherming werkzaam zijn. Het betreft veelal praktijkonderzoek, maar ook lab- en/of kasproeven kunnen we in eigen beheer uitvoeren. Wanneer daar aanleiding toe is, gebeurt dit in samenwerking met  andere partijen. Onze specialistische kennis over insecten en onze ervaring in het inzetten van insecten als biologische bestrijders zijn daarbij van grote waarde. Door onze ruime ervaring in het kweken van insecten kunnen we van een plaag of een potentiële natuurlijke vijand relatief snel een kweek opzetten. Daarom zijn we ook wel partner in onderzoeksprojecten waar we plaaginsecten leveren voor experimenten.

Wij zijn onder andere betrokken bij de volgende projecten:

1 van 9