Verbeterde verpakking van Mirimix-Plus

Verbeterde verpakking van Mirimix-Plus

Wij zijn altijd op zoek naar betere manieren om onze kwetsbare producten te verpakken. Dit keer hebben we Mirimix-Plus roofwantsen in een nieuw jasje gestoken.

Wat is er vernieuwd?

Mirimix-Plus is onze speciale kleinverpakking van roofwantsen tegen wittevlieg, met bijvoeding, bedoeld voor particulier gebruik. We hebben twee veranderingen in de verpakking aangebracht.

De roofwantsen zitten nu in een rond bakje dat gemakkelijk te openen is . Er zit minder plastic verwerkt in deze verpakking waardoor het minder schadelijk is voor het milieu.

Bijvoeding in kokertje

De opvallendste verandering is de verpakking van de Artemia-bijvoeding. De bijvoeding zit nu verpakt in een gebruiksvriendelijk kartonnen kokertje. Hierdoor kun je de Artemia gemakkelijk uitstrooien over de planten.

Hoe kun je Mirimix-Plus in je hobby-kas toepassen?

Er is veel onderzoek gedaan naar het bijvoeren van roofwantsen in tomatenkassen. Het bleek dat hoe gelijkmatiger je de Artemia verdeelt over je planten hoe beter de roofwantsen zich verspreiden over het gewas. Ook in je hobby-kas kun je de roofwantsen een handje helpen. Het kokertje bevat ongeveer 4 tot 5 porties bijvoeding. Door de roofwantsen één keer per week bij te voeren stimuleer je de ontwikkeling van de populatie. Zo kun je ervoor zorgen dat er, vóór zich een serieuze explosie van wittevlieg aandient, al een legertje roofwantsen paraat staat om de plaag bij de bron aan te pakken.

Wanneer moet je Mirimix-Plus inzetten?

Wittevlieg kan al vroeg in het jaar actief worden. Nu is het koud en houden ze zich nog rustig. Maar als in februari de zon op je kas schijnt wordt de temperatuur snel hoog genoeg voor de ontwikkeling van deze plaag. Heb je ook elk jaar in het voorjaar last van wittevlieg in de opkweek van je jonge tomaten-, aubergine- en courgetteplanten? Bestel dan tijdig hier de nieuwe verpakking Mirimix-Plus.
Terug naar blog