Overzicht van alle leverbare producten

De namen in groene letters zijn producten uit eigen kweek van Entocare
Producten met een * zijn ook voor particuliere klanten verkrijgbaar

Producten tegen
kevers

Product LARVANEM

Producten tegen
varenrouwmug

ENTONEM product

Producten tegen
kakkerlakken

PERIPLAN sluipwesp tegen kakkerlakken

Producten tegen Icerya

RODOLIA product

Vallen

HOYHOY Lijmval

Buxatrap*
Deltaval
Hoyhoy-kakkerlakkenval*
Trechterval
Multi-trechterval

Bestuivers

Natupol Smart
Natupol Fly