Onze services banner

Advies

Wij bieden advies en ondersteuning bij de toepassing van onze producten in de praktijk.

Advies en ondersteuning

Effectieve biologische bestrijding vraagt om een aanpak op maat en persoonlijk advies staat daarbij centraal. Wij zien het als een belangrijke taak om onze klanten te begeleiden in het opzetten van een  duurzaam systeem voor de gewasbescherming. Dat doen we door klanten regelmatig te bezoeken, te onderwijzen in plaagherkenning en te leren hoe activiteit van biologische bestrijders herkend en beoordeeld kan worden. In onderling overleg komen we tot een inzetstrategie en tot een plan om het resultaat van deze strategie te vervolgen. Monitoring gebeurt grotendeels door de klant, met terugkoppeling naar ons.

Klanten kunnen bij ons terecht voor een compleet biologisch bestrijdingsprogramma. Wij leveren alle benodigde materialen en zorgen voor advies en ondersteuning. Sommige klanten kiezen daarbij voor een all-in contract: een vaste prijs voor een heel jaar of seizoen. Andere klanten kiezen ervoor de materialen te kopen volgens onze prijslijst met een korting als vaste klant.

Wil je een aanpak op maat voor jouw situatie? Neem contact met ons op via post@entocare.nl of bel naar 0317-411188

Onderzoek

Wij voeren zelf onderzoek uit en zijn als partner bij verschillende onderzoeksprojecten betrokken.

Onderzoek

Nieuwe producten

Ook al hebben we al flink wat unieke producten in ons assortiment, we blijven altijd zoeken naar nieuwe producten. Er zijn immers nog heel wat plagen die we tegenkomen die met de beschikbare producten nog niet altijd voldoende bestreden kunnen worden. Een nieuw product ontwikkelen begint met onderzoek naar de eigenschappen van een soort: naar de levenswijze, het dieet en de optimale leefomstandigheden. Als de soort interessant lijkt voor toepassing moeten we een methode ontwikkelen om hem te kunnen kweken. Die methode moet voldoende betrouwbaar zijn en ook economisch gezien perspectief bieden. Om de nieuwe soort op de markt te kunnen brengen hebben we toestemming nodig van de overheid. Producten die wij recent op de markt gebracht hebben zijn de roofkever PROPYLEA tegen bladluis , de rooftrips KARNYOTRIPS tegen schildluis en de specialistische sluipwesp LONGIX-Ca tegen langstaartwolluis.

Nieuwe toepassing voor bestaande producten

Ondanks strikte controles komt het toch voor dat er nieuwe plagen opduiken in één of meerdere teelten. Doordat telers minder chemische middelen gebruiken lopen ze soms ook tegen plagen aan die ze eerder nooit zagen omdat die met de gebruikte middelen onderdrukt werden. Dergelijke ‘nieuwe plagen’ moeten ook bestreden worden. In eigen onderzoek binnen ons bedrijf kijken we voortdurend of we met één van onze bestaande producten die ‘nieuwe plagen’ kunnen helpen oplossen. Een voorbeeld daarvan is ons product PREDATRIP: de rooftrips Franklinothrips vespiformis. Eerste resultaten van ons eigen onderzoek wijzen erop dat dit product perspectief biedt tegen een nieuwe soort trips die kort geleden in Nederland is gevonden: de Japanse bloementrips Thrips setosus.

Onderzoek in opdracht

Entocare voert ook onderzoek in opdracht uit. Dat kan zijn in opdracht van telers(groepen), maar ook naar aanleiding van vragen die op een andere manier bij ons binnenkomen, bijvoorbeeld via gemeenten of collegabedrijven die op het gebied van gewasbescherming werkzaam zijn. Het betreft veelal praktijkonderzoek, maar ook lab- en/of kasproeven kunnen we in eigen beheer uitvoeren. Wanneer daar aanleiding toe is, gebeurt dit in samenwerking met  andere partijen. Onze specialistische kennis over insecten en onze ervaring in het inzetten van insecten als biologische bestrijders zijn daarbij van grote waarde. Door onze ruime ervaring in het kweken van insecten kunnen we van een plaag of een potentiële natuurlijke vijand relatief snel een kweek opzetten. Daarom zijn we ook wel partner in onderzoeksprojecten waar we plaaginsecten leveren voor experimenten.

Wij zijn onder andere betrokken bij de volgende projecten:

Cursussen

Wij organiseren cursussen plaagherkenning en toepassing van biologische bestrijding.

Cursussen

Wil je meer weten over het herkennen en biologisch bestrijden van plaaginsecten? Wij kunnen een cursus op maat voor je verzorgen. De onderwerpen die aan bod komen worden in overleg vastgesteld. Enkele thema’s die we kunnen behandelen zijn:

 • herkennen van plagen en schadebeelden
 • herkennen van activiteit van natuurlijke vijanden
 • kiezen van de meest geschikte natuurlijke vijand in een bepaalde situatie
 • controleren van het verloop van de biologische bestrijding

Tijdens de cursus maken we gebruik van levend materiaal dat met behulp van een microscoop in detail bekeken kan worden. De cursus kan zowel bij ons als op locatie gegeven worden.

Wil je een cursus op maat of meer informatie? Neem contact op onze cursuscoördinator Roel: R.vdMeiracker@entocare.nl

Determinatie en analyse

Wij hebben kennis en ervaring in het determineren van plagen en analyseren van gewasmonsters.

Determinatie en analyse

Om de juiste keuzes te kunnen maken in de biologische bestrijding van plagen is het noodzakelijk om de plaag tot op soortnaam te determineren. Wij hebben deskundige kennis in huis om soorten te determineren. Dit doen we niet alleen voor onze eigen klanten, maar ook voor anderen die daarvoor bij ons aankloppen.

Zakelijke klanten

Onze zakelijke klanten kunnen ons gewasmonsters toesturen, die wij vervolgens onderzoeken op aanwezigheid van zowel plagen als biologische bestrijders. Op basis van het toegestuurde monster bepalen wij welke biologische bestrijders nodig zijn en stellen wij een advies op over de beste vervolgstrategie.

Ben je een zakelijke klant en wil je ons een gewasmonster toe sturen? Neem contact op via post@entocare.nl of bel naar 0317-411188

Particuliere klanten

Voor onze particuliere klanten hebben wij een digitale service opgezet om plagen te determineren. Via onderstaande link kun je een foto en aanvullende informatie naar ons opsturen, zodat wij vast kunnen stellen welke plaag het is en welk product je het beste in kunt zetten.

Wil je weten van welke plaag je planten last hebben en gebruik maken van onze digitale determinatieservice? Lees hier meer.

Plaaginsecten

Op verzoek kunnen wij ook een selectie aan plaaginsecten leveren.

Plaaginsecten voor onderzoek

Wij krijgen regelmatig vragen van onderzoekers die voor proeven plaaginsecten of natuurlijke vijanden nodig hebben. Er worden hoge eisen gesteld aan materiaal dat nodig is voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is voor ons geen probleem! Afhankelijk van de specifieke vraag en de gevraagde aantallen zullen we op korte of op langere termijn kunnen leveren. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Soorten die we voor onderzoek kunnen leveren:

 • wolluis
 • bladluis
 • wittevlieg
 • trips
 • spint
 • motten, zoals Spodoptera exigua en de Turkse mot
 • (roof)wantsen
 • kakkerlakken
 • roofkevers en lieveheersbeestjes
 • sluipwespen
 • roofmijten tegen spint

Wil je plaaginsecten bij ons bestellen? Neem contact op via post@entocare.nl of bel naar 0317-411188

Stage lopen

Studenten van alle niveaus kunnen wij begeleiden in het uitvoeren van een onderzoeksproject.

Stage lopen

Entocare is een erkend leerbedrijf. Wij kunnen verschillende stageprojecten aanbieden aan studenten van alle niveaus: van MBO opleidingen tot universitaire studies. In een aantal maanden tijd begeleiden wij je bij een zelfstandig onderzoeksproject en draai je tegelijkertijd mee bij verscheidene werkzaamheden in het bedrijf.

Ook middelbare scholieren kunnen bij ons terecht voor een snuffelstage.

Wil je stage bij ons lopen? Stuur een mail met CV en motivatie naar onze stagecoördinator Roel: R.vdMeiracker@entocare.nl