Hoe herken je de taxuskever?

Volwassen kevers zijn 7-10 mm groot, bruinzwart van kleur met vaalgele vlekjes op hun rug. Ze kunnen niet vliegen. Larven hebben een wit lijf en een bruine kop. Buiten zijn in april/mei larven in de grond te vinden. In april/mei/juni komen er poppen voor in de grond. De volwassen kevers zijn vanaf eind mei tot begin augustus bovengronds te vinden. Ze zijn vooral ’s nachts actief, overdag houden ze zich schuil. Ze eten aan de bladranden met de kenmerkende ronde hapjes. Adulten leggen weer eieren in de grond van juli t/m september. Deze eieren komen uit waarna de larven in de grond overwinteren. In kassen komen meerdere generaties per jaar voor. Op plaatsen waar de temperatuur niet lager is dan 15° C, kan de taxuskever overwinteren

Taxuskever larve
Larve van de taxuskever
Taxuskever pop
Taxuskever pop

Schade en verspreiding taxuskever

De volwassen kevers veroorzaken vraatschade die vooral als cosmetische schade wordt gezien en te herkennen is aan de ronde happen langs de bladranden. Larven van de taxuskever vreten van de wortels en veroorzaken de grootste schade. Zodra ze uit het ei zijn gekomen, beginnen ze zich met kleine wortels te voeden. Naarmate ze groeien, tasten ze steeds grotere wortels, wortelknollen, wortelstokken en zelfs ontblote schors van houtachtige stengels aan. Een plant waarvan het wortelstelsel is beschadigd, verzwakt en wordt ook vatbaar voor allerlei ziektes, zoals schimmels. Bij een ernstige aantasting kunnen planten verwelken en afsterven.

Taxuskever adult Otiorhynchus sulcatus
Volwassen exemplaar taxuskever
Taxuskever schade
Schade door de taxuskever

Levenscyclus taxuskever

  • taxuskever kan zo'n 600 eitjes leggen in één seizoen
  • ontwikkelingsstadia: ei, larve, pop, kever
  • parthenogenetische voortplanting

Waardplanten taxuskever

  • (wintergroene) heesters o.a. Azalea, Camelia, Fuchsia, Hedera, liguster, Rhododendron en Taxus
  • potplanten
  • kuipplanten
Hoe bestrijd je

Taxuskever

ENTONEM-Steinernema feltiae

ENTONEM

Werkt tegen
– Varenrouwmug
– Taxuskever
– Meikever
– Eikenprocessierups

LARVANEM: Heterorhabditis bacteriophora voor de bestrijding van keverlarven

LARVANEM

Werkt tegen
– Meikever
– Rozenkever
– Laurierkerskever
– Taxuskever

Bekende keversoorten

Taxuskever - Otiorhynchus sulcatus
Taxuskever
Laurierkerskever- Otiorhynchus apenninus
Laurierkerskever

Meikever - Melolontha melolontha
Meikever
Rozenkever - Phyllopertha horticola
Rozenkever