Tabakstrips Thrips tabaci

Hoe herken je tabakstrips?

De kleur van de volwassen tabakstrips is afhankelijk van het voedsel dat ze eten, meestal lichtbruin tot lichtgeel met bruin-grijs gekleurde vleugels. De antennes zijn kort, zowel van de volwassen trips als van de larven. De volwassen trips is 0,8 -1,2 mm. De soort is zeer vergelijkbaar met de Californische trips (Frankliniella occidentalis).

Schade en verspreiding tabakstrips

De tabakstrips is overal op de plant te vinden, maar heeft een voorkeur voor de jonge bladeren in het hart van de plant. De trips zit meestal aan de onderkant van de bladeren langs de grote nerven. Verpopping vindt doorgaans plaats in de grond. De tripsen zijn zeer actief. Als ze worden gestoord kruipen ze snel weg. Volwassen tripsen kunnen vliegen en doen dat vooral als ze worden gestoord. Ze voeden zich door het aanprikken en leegzuigen van bladcellen. Aangeprikte plantencellen verkleuren tot zilverachtige witte vlekken. Bij een ernstige aantasting verwelken de bladeren, drogen uit en sterven af. In uien leidt dit tot kleinere bollen. Tabakstrips is een bekende vector van verschillende virussoorten, met name het tomatenbronsvlekken virus.

Tabakstrips Thrips tabaci
Tabakstrips

Levenscyclus tabakstrips

  • 80-100 eitjes per vrouwtje
  • eieren in bladeren en bladstelen
  • ontwikkelingsduur 10-20 dagen
  • meerdere generaties per jaar
  • parthenogenetische reproductie

Waardplanten tabakstrips

  • kasteelten, glasgroente en sierteelt
  • ook in akkerbouw
  • tomaten, bonen, komkommer
  • kool, uien
  • bolgewassen
Hoe bestrijd je

Tabakstrips

ENTOMITE-M - Stratiolaelaps scimitus

ENTOMITE-M

Werkt tegen
– Varenrouwmug
– Diverse trips

– Duponcheliamot

MACROMITE - Macrocheles robustulus

MACROMITE

Werkt tegen
– Diverse trips
– Duponcheliamot
– Varenrouwmug

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
– (Valse) spintmijt
– Diverse trips
– Wittevlieg

THRIPOR - Orius insidiosus

THRIPOR

Werkt tegen
– Zebratrips
– Californische trips
– Echinothrips

PREDATRIP - Franklinothrips vespiformis

PREDATRIP

Werkt tegen
– Californische trips
– Echinotrips
– Zebratrips
– Gestreepte kastrips

Product MONTDOMITE roofmijt

MONTDO-MITE

Werkt tegen
– Diverse trips
– Wittevlieg

LIMONICA - Amblydromalus limonicus, roofmijt

LIMONICA

Werkt tegen
– Diverse trips
– Wittevlieg
– Weekhuidmijt

THRIPEX - Neoseiulus cucumeris roofmijt tegen trips

THRIPEX

Werkt tegen
– Diverse tripssoorten
– Kasspintmijt
– Weekhuidmijt

Bekende tripssoorten

Echinotrips - Echinothrips americanus
Echinotrips
Orchideeëntrips - Chaetanaphothrips orchidii
Orchideeëntrips
Tabakstrips - Thrips tabaci
Tabakstrips
Californische trips - Frankliniella occidentalis
Californische trips
Zebratrips - Parthenothrips dracaneae
Zebratrips
Zwarte kastrips - Heliothrips haemorrhoidalis
Zwarte kastrips

Gestreepte kastrips - Hercinothrips femoralis
Gestreepte kastrips