Hoe herken je katoenluis?

De katoenluis is een vrij kleine (0,9-1,8 mm), ronde bladluis met rode ogen. De kleur van het lichaam is zeer variabel, van lichtgeel tot lichtgroen en zelfs bijna zwart. De soort is te herkennen aan de korte, zwarte, taps toelopende sifonen. De cauda van katoenluis is klein, lichter dan de sifonen en vingervormig. De antennes zijn korter dan het lichaam. De poten zijn kort. Deze bladluis houdt van warme omstandigheden en de populatie kan zich dan zeer snel vermeerderen. Er treedt geen waardplantwisseling op.

Katoenluis Aphis gossypii
Katoenluis op blad
Katoenluis Aphis gossypii
Katoenluis

Schade en verspreiding katoenluis

In Nederland veroorzaakt deze bladluis alleen problemen in de kas vanwege de zeer snelle populatieontwikkeling bij hoge temperatuur. De luizen hebben een voorkeur voor de onderkant van het blad en voor jonge scheuten en bladeren. Door het zuigen van plantensappen kan blad- en scheutvergroeiing ontstaan die tot bladval kan leiden. De luis produceert honingdauw. Katoenluis kan meer dan 50 virussoorten overbrengen en is daarom o.a. in de komkommerteelt een gevreesde plaag. Verschillende populaties kunnen afwijkende eigenschappen vertonen, bijvoorbeeld t.a.v. resistentie tegen bestrijdingsmiddelen.

Levenscyclus katoenluis

  • 60 - 80 nakomelingen per vrouwtje
  • snelle reproductie: 2-10 nakomelingen per vrouwtje per dag
  • ontwikkelingsduur 7 - 10 dagen
  • veel generaties per jaar in de kas
  • bij hoge dichtheid ontstaan gevleugelden

Waardplanten katoenluis

  • zeer polyfaag
  • komkommer, aubergine, tomaat
  • paprika
  • aardbei
  • diverse siergewassen
Hoe bestrijd je

Katoenluis

APHIPAR - Aphidius colemani

APHIPAR

Werkt tegen
– Katoenluis
– Groene perzikluis

APHIDEND

Werkt tegen
– Katoenluis
– Groene perzikluis
– Aardappeltopluis
– En meer

APHISCOUT

APHISCOUT

Werkt tegen
– Groene perzikluis
– Aardappeltopluis
– Boterbloemluis
– Katoenluis

CHRYSOPA

Werkt tegen
– Alle soorten bladluis

Bekende bladluissoorten

Aardappeltopluis
Aardappeltopluis
Appelbloedluis
Appelbloedluis
Boterbloemluis
Katoenluis
Katoenluis
Gele rozenluis
Gele rozenluis
Linde bladluis
Lindebladluis
Groene perzikluis
Groene perzikluis
Esdoornbladluis
Esdoorn bladluis

Gevlekte bladluis
Gevlekte bladluis
Oleander bladluis
Oleander
bladluis
Wollige beukenbladluis