Macrolophus true bug icon
Roofwants

MIRICAL/MIRIMIX

Macrolophus pygmaeus

Effectief tegen wittevlieg, Californische trips, spintmijt en vlindereitjes

Het product

MIRIMIX-PLUS

MIRIMIX-PLUS tegen wittevlieg en bladluis

Dit product is alleen beschikbaar voor particuliere klanten

Het product

MIRICAL

MIRICAL product

Dit product is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten

Hoe ziet MIRICAL/MIRIMIX-PLUS er uit?

De roofwants Macrolophus voor de biologische bestrijding van o.a. wittevlieg is heldergroen van kleur. De eerste antenneleden zijn donker bij volwassen roofwantsen. Achter de grote, donkere ogen loopt een zwarte streep. Volwassen vrouwtjes zijn 3-3,6 mm groot, mannetjes zijn iets kleiner en smaller. De nimfen zijn nog vleugelloos en in het eerste en tweede stadium zijn ze geelgroen van kleur. Later krijgen ze de groene kleur die ook de adulten hebben. De wantsen hebben lange slanke poten die speciaal zijn aangepast voor het lopen over behaarde plantendelen. Dit maakt ze geschikt voor toepassing in harige gewassen als tomaat en aubergine.

MIRICAL Macrolophus pygmaeus doet zich tegoed aan vlindereitjes
Macrolophus doet zich tegoed aan vlindereitjes
MIRICAL Macrolophus pygmaeus roofwants prikt bladluis aan
Macrolophus en een bladluis
Hoe werkt MIRICAL/MIRIMIX-PLUS?

Deze generalistische roofwants eet verschillende prooien maar heeft een voorkeur voor witte vlieg. Alle stadia van witte vlieg worden gegeten, met een voorkeur voor eieren en larven. De wantsen prikken hun prooi aan en zuigen deze leeg. Een volwassen roofwants kan per dag 2-5 volwassen witte vliegen, 15-20 poppen of 30-40 larven eten. Omdat Macrolophus zich ook met plantensappen voedt, kan de wants ook bij afwezigheid van prooi overleven in het gewas. Soms kan bij jonge planten wat schade ontstaan door het zuigen van plantensappen. De populatie opbouw verloopt langzaam, maar eenmaal in het gewas blijft Macrolophus langdurig aanwezig. Om de vestiging van de roofwants te bevorderen kan Ephestia of Artemia als extra voedselbron uitgestrooid worden over de planten.

Wanneer is MIRICAL/MIRIMIX-PLUS toe te passen?

MIRICAL wordt gebruikt in kasteelten voor de biologische bestrijding van wittevlieg, maar ook spintmijten, tripsen  en eieren van vlinders en tomatenmineermot (Tuta absoluta) worden gegeten. Daarnaast worden ook nog bladluizen en mineervlieglarven gegeten.
MIRICAL wordt geleverd per 500 adulten in een flesje. Het product kan vroeg in het voorjaar in de kas geïntroduceerd worden zodat er een populatie opgebouwd kan worden voordat de plagen zich gaan ontwikkelen. De temperatuur moet wel boven de 18 °C uitkomen.
Voor toepassing in hobbykasjes hebben we een speciaal product MIRIMIX-PLUS, een kleinverpakking met een mix van 50 adulten en nimfen van Macrolophus. Er is ook een zakje Artemia-voeding bijgevoegd om de roofwantsen een goede start te geven. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. In sommige gewassen kan Macrolophus schade veroorzaken, met name aan bloemen. Vraag advies voor inzetstrategie.

Op zoek naar een andere bestrijder?

Kijk ook eens bij

Enermix - Eretmocerus eremicus en Encarsia formosa

ENERMIX

Werkt tegen
– Kaswittevlieg
– Tabakswittevlieg

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
– (Valse) spintmijt
– Diverse trips
– Wittevlieg

LIMONICA - Amblydromalus limonicus, roofmijt

LIMONICA

Werkt tegen
– Diverse trips
– Wittevlieg
– Weekhuidmijt