Sluipwesp

ENERMIX

Eretmocerus eremicus en Encarsia formosa

Effectief tegen kaswittevlieg en tabakswittevlieg

Het product

ENERMIX

ENERMIX
Hoe ziet ENERMIX er uit?

ENERMIX is een gecombineerd product van de sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus. Vrouwtjes van de sluipwesp Encarsia formosa hebben een donkerbruine tot zwarte kop en borststuk en een geel achterlijf. Het mannetje is helemaal zwart, maar wordt zelden aangetroffen. De sluipwesp is ongeveer 0,6 mm groot. Alle ontwikkelingsstadia (behalve het volwassen stadium) bevinden zich in de gastheer (larve of pop van witte vlieg). Halverwege de ontwikkeling van de sluipwesp kleurt de pop van de kaswittevlieg zwart. Bij parasitering van de tabakswittevlieg wordt de pop bruin.

Vrouwtjes van de sluipwesp Eretmocerus eremicus zijn citroengeel met groene ogen. Het mannetje is donkergeel tot bruin van kleur. Bij vrouwtjes bestaan de antennes uit vijf leden, bij mannetjes uit drie. De sluipwesp is ongeveer 0,75 mm groot. Alle ontwikkelingsstadia, behalve het volwassen stadium, bevinden zich in de gastheer (larve of pop van de witte vlieg). De pophuid van de witte vlieg verkleurt in de loop van de ontwikkeling naar egaal geel. Dit is onafhankelijk van de soort witte vlieg. De volwassen wesp komt via een rond gaatje naar buiten.

ENERMIX Eretmocerus eremicus
Eretmocerus eremicus
EN-STRIP Encarsia formosa vrouwtje
Encarsia formosa
Hoe werkt ENERMIX?

ENERMIX is een product met poppen van 2 verschillende soorten sluipwespen tegen wittevlieg. De poppen zijn op kaartjes geplakt en komen na enkele dagen bij ongeveer 20 °C uit. Beide soorten sluipwespen parasiteren larven van witte vlieg, zowel kaswittevlieg als tabakswittevlieg. Omdat Eretmocerus eremicus het tweede en derde en Encarsia formosa het derde en vierde larvale stadium parasiteert worden alle larvale stadia aangepakt. Behalve door parasitering doden de sluipwespen de larven van de witte vlieg ook door ze aan te prikken en  leeg te zuigen ( gastheervoeding). Bovendien is Eretmocerus eremicus beter aangepast aan hoge temperaturen (boven de 30°C).

Wanneer is ENERMIX toe te passen?

ENERMIX wordt tegen de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt. Kan ook in een hobbykasje goed gebruikt worden mits de etmaal-temperatuur hoger is dan 17°C. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

Op zoek naar een andere wittevliegbestrijder?

Kijk ook eens bij

EN-STRIP - Encarsia formosa

EN-STRIP

Werkt tegen
– Kaswittevlieg
– Tabakswittevlieg

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
– Valse spintmijt
– Kasspintmijt
– Diverse trips
– Wittevlieg

MIRICAL-MIRIMIX - Macrolophus pygmaeus

MIRICAL /MIRIMIX

Werkt tegen
– Diverse motten
– Wittevlieg en trips
– Kasspintmijt