Schade         Soorten         Bestrijding         Producten

Hoe herken je wittevlieg?

Wittevliegen zijn geen echte vliegen, maar behoren net als blad-, wol-, dop- en schildluizen tot de suborde van de plantenluizen. Volwassen exemplaren zijn 2-3 mm groot, ze hebben vleugels en kunnen vliegen. De larven zitten meestal vast op de onderkant van de bladeren. Ze hebben alleen in een heel jong stadium poten, daarna niet meer en dan kunnen ze zich niet meer verplaatsen. De larven zijn ovaalvormig en doorschijnend wit tot lichtgeel. Het laatste larvenstadium wordt pop genoemd, ze zijn te herkennen als een soort doosje dat op het blad ligt. De volwassen wittevlieg komt naar buiten door een T-vormige scheur in de pop. Met hun speciaal daarvoor aangepaste snuit prikken de wittevliegen de floeemvaten van de plant aan. Door de overdruk in de vaten stroomt het plantensap naar binnen. Op deze manier krijgen de wittevliegen een overmaat aan suikers binnen die ze weer uitscheiden in de vorm van honingdauw.

Kaswittevlieg eieren -Trialeurodes vaporariorum eggs
Eieren van de kaswittevlieg
Kaswittevlieg pop-Trialeurodes vaporariorum pupa
Een pop van de kaswittevlieg

Schade door wittevlieg

Wittevlieg vormt vooral in kasgewassen een groot probleem. De aantasting kan zo hevig zijn dat bij aanraking van de plant een grote zwerm wittevliegen opstijgt. Met name de larven zuigen plantensappen en scheiden het teveel aan suikers uit in de vorm van grote hoeveelheden honingdauw. Honingdauw zorgt ervoor dat de planten kleverig (“vet”) worden. Bovendien kan in de honingdauw roetdauwschimmel gaan groeien, waardoor de bladeren zwart worden. Dit hindert de fotosynthese. Wittevliegen zijn daarnaast beruchte overbrengers van virussen.

Bekende wittevliegsoorten

Kaswittevlieg - Trialeurodes vaporariorum
Kaswittevlieg
Tabakswittevlieg - Bemisia tabaci
Tabakswittevlieg
Koolwittevlieg - Aleyrodes proletella
Koolwittevlieg

Hoe bestrijd je wittevlieg?

Eén van de biologische bestrijders die als eerste op de markt kwam is de sluipwesp Encarsia formosaEN-STRIP tegen witte vlieg. En nog steeds wordt dit product vaak ingezet en is het belangrijk als bouwsteen binnen een  biologische aanpak van witte vlieg in meerdere teelten. Naast Encarsia formosa zijn er diverse andere producten ontwikkeld en beschikbaar gekomen op de markt. Deze kunnen al dan niet samen met Encarsia gebruikt worden. Belangrijk product is de roofwants MIRICAL, Macrolophus pygmaeus. Zeker in gewassen met wat behaard, zacht blad kan deze roofwants erg effectief zijn als bestrijder van witte vlieg. Maar ook roofmijten, bijvoorbeeld LIMONICA en SWIRSKI MITE zijn goede bestrijders van witte vlieg. GELE VANGPLATEN kunnen opgehangen worden voor het snel signaleren van wittevlieg. Een gedeelte van de plaag wordt hierdoor bovendien weggevangen.

Voor biologische bestrijding van witte vlieg geldt dat de keuze voor een bepaald product of een bepaalde strategie afhankelijk is van het type gewas, het type teelt en van de plaagdruk. In kasteelten in Nederland komen twee soorten witte vlieg regelmatig voor. Welk van de soorten aanwezig is bepaalt mede de strategie die voor de bestrijding als beste gekozen kan worden. Encarsia formosa heeft een duidelijke voorkeur voor de kaswittevlieg. ENERMIX is een combinatie van twee soorten sluipwespen en is daarom een goede keus in situaties waar niet bekend is welke soort wittevlieg aanwezig is of als beide soorten voorkomen.

EN-STRIP - Encarsia formosa
EN-STRIP: Een sluipwesp effectief tegen wittevlieg

Onze producten tegen wittevlieg

ERCAL - Eretmocerus eremicus

ERCAL

Werkt tegen
- Kaswittevlieg
- Tabakswittevlieg

MIRICAL-MIRIMIX - Macrolophus pygmaeus

MIRICAL /MIRIMIX

Werkt tegen
- Turkse mot
- Wittevlieg en trips
- Kasspintmijt

HORIVER gele vangplaten

VANGPLATEN

Werkt tegen
- Wittevlieg
- Bladluis
- Trips
- Varenrouwmug

Enermix - Eretmocerus eremicus en Encarsia formosa

ENERMIX

Werkt tegen
- Kaswittevlieg
- Tabakswittevlieg

LIMONICA - Amblydromalus limonicus, roofmijt

LIMONICA

Werkt tegen
- Diverse trips
- Wittevlieg
- Weekhuidmijt

DELPHIBUG - Delphastus catalinae

DELPHIBUG

Werkt tegen
- Kaswittevlieg
- Tabakswittevlieg

EN-STRIP - Encarsia formosa

EN-STRIP

Werkt tegen
- Kaswittevlieg
- Tabakswittevlieg

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
- (Valse) spintmijt
- Diverse trips
- Wittevlieg

Product MONTDOMITE roofmijt

MONTDO- MITE

Werkt tegen
- Diverse trips
- Wittevlieg