Macrolophus true bug icon
Roofwants

THRIPOR

Orius laevigatus

Effectief tegen meerdere soorten trips, zoals Californische-, Echino- en zebratrips

Het product

THRIPOR

THRIPOR product

Dit product is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten.
Klik hier voor een alternatief product.

Hoe ziet THRIPOR er uit?

De volwassen roofwantsen van Orius zijn ongeveer 2 mm lang en bruin tot zwart van kleur met lichtere vlakken op de vleugels. Mannetjes en vrouwtjes lijken op elkaar. Een vrouwtje kan tijdens haar leven rond de 125 eitjes leggen. De eitjes worden in het bladweefsel gelegd en zijn nauwelijks zichtbaar. Wanneer nimfen net uit het ei komen zijn ze bijna kleurloos maar al snel worden ze geel tot oranje of bruin. Bijna alle nimfenstadia hebben rode ogen.

Hoe werkt THRIPOR?

Alle stadia van Orius kunnen tripsen doden. Deze worden aangeprikt en leeggezogen. Bij hoge dichtheden wordt er meer prooi gedood dan er als voedsel nodig is. Een Orius- vrouwtje eet onder optimale omstandigheden ongeveer 12 tripsen per dag. Bij afwezigheid van trips kan Orius overleven op bladluis, spint, vlindereieren en stuifmeel. Daarom kan het product ook preventief ingezet worden. De roofwants ontwikkelt zich het best tussen 20 en 30 °C met een optimum bij 26 °C. De ontwikkelingsduur is dan 20 dagen.

Wanneer is THRIPOR toe te passen?

THRIPOR wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen trips. Strooi de inhoud van het flesje uit tussen het gewas. Wees voorzichtig met het verwijderen van scheuten omdat daarin de eitjes van de roofwants te vinden zijn. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

THRIPOR Orius laevigatus
THRIPOR
Op zoek naar een andere tripsbestrijder?

Kijk ook eens bij

PREDATRIP - Franklinothrips vespiformis

PREDATRIP

Werkt tegen
– Californische trips
– Echinotrips
– Zebratrips
– Gestreepte kastrips

LIMONICA - Amblydromalus limonicus, roofmijt

LIMONICA

Werkt tegen
– Diverse trips
– Wittevlieg
– Weekhuidmijt

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
– (Valse) spintmijt
– Diverse trips
– Wittevlieg