Roofmijt

THRIPEX

Neoseiulus cucumeris

Effectief tegen diverse tripssoorten. Deelwerking tegen spint en weekhuidmijt.

Het product

THRIPEX

THRIPEX biologische bestrijding trips

THRIPEX-V

THRIPEX-V product

THRIPEX-PLUS

THRIPEX PLUS biologische bestrijding trips

Deze producten zijn alleen beschikbaar voor zakelijke klanten.
Klik hier voor een alternatief product.

Hoe ziet THRIPEX er uit?

De volwassen roofmijten zijn ongeveer 0,4 mm groot, beigeroze van kleur en hebben korte poten. Hun lichaam is peervormig en enigszins afgeplat. Ze zijn moeilijk zichtbaar in het gewas. De nimfen zijn bleekbruin van kleur. Nimfen en adulten zijn erg beweeglijk. De eieren zijn doorzichtig wit van kleur.

Hoe werkt THRIPEX?

De roofmijten prikken hun prooien aan en zuigen deze leeg. Vooral uitkomende eieren en 1e stadium larven van trips worden gegeten. Naast trips eet Neoseiulus cucumeris ook stuifmeel, honingdauw en mijten, o.a. spintmijten. Dit heeft als voordeel dat de roofmijten in staat zijn zich bij gebrek aan tripslarven te handhaven op planten in de kas en zich ook te vermenigvuldigen. Neoseiulus cucumeris kan preventief ingezet worden.

Wanneer is THRIPEX toe te passen?

THRIPEX wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen trips, maar ook kasspintmijt (Tetranychus), begoniamijt (Polyphagotarsonemus latus), cyclamenmijt (Tarsonemus pallidus) en citrusmijt (Panonychus citri ) worden gegeten. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. THRIPEX is verkrijgbaar in drie varianten: een fles met 50.000 roofmijten op zemelen (THRIPEX), een fles met 50.000 roofmijten op vermiculiet (THRIPEX-V) en kleine kweekzakjes (THRIPEX-PLUS). Vraag advies voor inzetstrategie.

Op zoek naar een andere bestrijder?

Kijk ook eens bij

PREDATRIP - Franklinothrips vespiformis

PREDATRIP

Werkt tegen
– Californische trips
– Echinotrips
– Zebratrips
– Gestreepte kastrips

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
– (Valse) spintmijt
– Diverse trips
– Wittevlieg

TETRIX - Phytoseiulus persimilis

TETRIX

Werkt tegen
– Kasspintmijt