Roofmijt

MACROMITE

Macrocheles robustulus

Effectief tegen varenrouwmug, tripspoppen, potworm en Duponcheliamot

Het product

MACROMITE

MACROMITE product

Dit product is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten.
Klik hier voor een alternatief product.

Hoe ziet MACROMITE er uit?

Zoals de naam zegt is Macrocheles robustulus een vrij forse mijt, ongeveer 0,8 mm lang. De vorm is ovaal met een bruin rugschild en bruine poten. De nimfen zijn wit en krijgen naarmate ze ouder worden een steeds duidelijker bruine rug. De mijten zijn terug te vinden in en op de bodem en rond de plantbasis. Macrocheles komt niet in de plant voor.

Hoe werkt MACROMITE?

Adulten en nimfen voeden zich o.a. met trips poppen en andere bodeminsecten zoals varenrouwmuggen.  De aantasting door deze plagen zal hierdoor verminderen.

Wanneer is MACROMITE toe te passen?

MACROMITE wordt gebruikt voor de bestrijding van eieren, larven en poppen van varenrouwmuggen (Sciaridae), met voorkeur voor kleinere larven. Kan ook voor de bestrijding van Lyprauta larven (potwormen) toegepast worden. De roofmijt eet ook andere bodembewonende insecten, zoals springstaarten, tripspoppen, aaltjes, eieren van Duponchelia fovealis en Delia radicum (koolvlieg) en mosmijt (Oribatida). Werkt het best in een vochtige humusrijke bodem. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

MACROMITE Macrocheles robustulus tegen trips en varenrouwmug
MACROMITE
Op zoek naar een andere bestrijder?

Kijk ook eens bij

ENTONEM-Steinernema feltiae

ENTONEM

Werkt tegen
– Varenrouwmug
– Taxuskever
– Meikever
– Eikenprocessierups

PREDATRIP - Franklinothrips vespiformis

PREDATRIP

Werkt tegen
– Californische trips
– Echinotrips
– Zebratrips
– Gestreepte kastrips

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
– Valse spintmijt
– Kasspintmijt
– Diverse trips
– Wittevlieg