Schade         Soorten         Bestrijding         Producten

Hoe herken je trips?

Trips kun je herkennen aan de franje aan de achterzijde van hun vleugels. Maar omdat tripsen de kleinste gevleugelde insecten zijn kun je die vleugels moeilijk zien. Met een microscoop kun je de vleugels met franje wel duidelijk zien. De Nederlandse naam van deze insecten is daarom ook franje-vleugeligen.
Ze komen op heel veel plantensoorten voor, op het blad en/of in de bloem. Alle soorten leggen eitjes in het plantenweefsel. De jonge stadia komen daaruit tevoorschijn en bewegen zich over de plant. Jonge stadia zijn in het algemeen licht van kleur, volwassen tripsen verschillen sterk van elkaar in kleur, van licht-geel tot nagenoeg zwart. Sommige soorten zoals Californische- en tabakstrips verpoppen op of net in de grond.
De meeste tripssoorten zijn erg beweeglijk. Vooral in de zomer kunnen tripsen zich erg snel ontwikkelen waardoor ze in een rap tempo schade kunnen toebrengen aan het gewas.

Volwassen Echinotrips
Volwassen Echinotrips

Schade door trips

Je kunt tripsen grofweg in twee groepen verdelen: bladbewonende en bloembewonende soorten. De bladbewoners zuigen voornamelijk van het blad en voeden zich niet met stuifmeel. Bloembewoners kunnen zich behalve met plantenweefsel ook met stuifmeel voeden. Tripsen zuigen plantensappen. Ze schrapen als het ware over het blad, ze prikken het blad dus niet echt aan. De schade is meestal zichtbaar in de vorm van zilvergrijze vlekjes op de bladeren met daarin zwarte puntjes, de uitwerpselen van de trips. In bloemen en knoppen zorgt trips voor zuigschade, vlekjes maar ook vergroeiingen. Sommige tripsen kunnen virussen overdragen wat ze nog meer gevreesd maakt onder telers.

Tripsschade
Schade kenmerkend voor trips

Bekende tripssoorten

Echinotrips - Echinothrips americanus
Echinotrips
Orchideeëntrips - Chaetanaphothrips orchidii
Orchideeëntrips
Tabakstrips - Thrips tabaci
Tabakstrips
Californische trips - Frankliniella occidentalis
Californische trips
Zebratrips - Parthenothrips dracaneae
Zebratrips
Zwarte kastrips - Heliothrips haemorrhoidalis
Zwarte kastrips
Gestreepte kastrips - Hercinothrips femoralis
Gestreepte kastrips

Hoe kun je trips biologisch bestrijden?

In heel veel teelten vormt trips een probleem: in glasgroenteteelt, sierteelt, zaad- en kruidenteelt, klein fruit en ook in diverse buitenteelten. In de kas gaat het vaak om de Californische trips, maar er zijn ook andere soorten die met regelmaat de kop op steken, zoals bijvoorbeeld de Echinothrips.

Producten tegen trips

Als we kijken naar de producten die voor biologische bestrijding beschikbaar zijn, dan zijn dat er tegen trips relatief veel. Tegen trips leveren wij roofmijten, roofwantsen, rooftrips en een sluipwesp. De sluipwesp, PARATRIPThripobius javae is een heel specifiek product dat alleen werkt tegen één bepaalde soort trips. De andere producten werken allemaal tegen meerdere soorten trips en onder verschillende omstandigheden. Sommige pakken de poppen van de trips aan die in de grond leven maar de meeste leven op de plant en/of in de bloemen waar ze vooral jongere stadia van de trips opzoeken en opvreten.

Wat is de beste keus?

Welk product de beste keus is in een bepaalde situatie is vaak lastig vooraf te zeggen. Sommige producten hebben hun waarde in een bepaald gewas wel bewezen, bijvoorbeeld omdat ze behalve van trips ook van stuifmeel kunnen leven dat in de bloemen beschikbaar is. Dat geldt met name voor THRIPOR en LIMONICA. Er zijn ook soorten die behalve van trips ook van andere plagen kunnen leven, zoals witte vlieg. Die zijn nuttig in gewassen waarin ook witte vlieg voorkomt. Dat geldt vooral voor SWIRSKI MITE.

De rooftrips PREDATRIPFranklinothrips vespiformis leeft voornamelijk op het blad, minder in bloemen. Dit product is daarom met name effectief tegen bladbewonende soorten trips zoals Echinothrips en Japanse trips.

BLAUWE VANGPLATEN kun je ophangen voor het snel signaleren van trips. Deze insecten worden aangetrokken door de blauwe kleur. Een gedeelte van de plaag kun je hierdoor bovendien weggevangen. Als er behalve trips ook andere plagen aanwezig zijn zoals wittevlieg kun je beter kiezen voor GELE VANGPLATEN.

PREDATRIP Franklinothrips vespiformis rooftrips
Rooftrips PREDATRIP: effectief tegen tripsen op het blad

Onze producten tegen trips

THRIPOR - Orius insidiosus

THRIPOR

Werkt tegen
- Zebratrips
- Californische trips
- Echinothrips

MACROMITE - Macrocheles robustulus

MACROMITE

Werkt tegen
- Diverse trips
- Duponcheliamot
- Varenrouwmug

THRIPEX - Neoseiulus cucumeris roofmijt tegen trips

THRIPEX

Werkt tegen
- Diverse tripssoorten
- Kasspintmijt
- Weekhuidmijt

ENTONEM-Steinernema feltiae

ENTONEM

Werkt tegen
- Varenrouwmug
- Keverlarven
- Tripspoppen
- Eikenprocessierups

PREDATRIP - Franklinothrips vespiformis

PREDATRIP

Werkt tegen
- Californische trips
- Echinotrips
- Zebratrips
- Gestreepte kastrips

ENTOMITE-M - Stratiolaelaps scimitus

ENTOMITE-M

Werkt tegen
- Varenrouwmug
- Diverse trips

- Duponcheliamot

Product MONTDOMITE roofmijt

MONTDO- MITE

Werkt tegen
- Diverse trips
- Wittevlieg

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
- Valse spintmijt
- Kasspintmijt
- Diverse tripssoorten
- Wittevlieg

LIMONICA - Amblydromalus limonicus, roofmijt

LIMONICA

Werkt tegen
- Diverse trips
- Wittevlieg
- Weekhuidmijt

PARATRIP - Thripobius java

PARATRIP

Werkt tegen
- Zwarte kastrips

HORIVER blauwe vangplaat

BLAUWE VANGPLATEN

Werkt tegen
- Alle soorten trips