Schade         Soorten         Bestrijding         Producten

Hoe herken je rupsen en motten?

Vlinders en motten vormen een zeer grote en goed herkenbare groep insecten. De populariteit van vlinders is te danken aan hun kleurige uiterlijk en de mooie patronen op de vleugels. Er is echter een grote groep vlinders die een minder opvallend uiterlijk hebben. Dit zijn meestal nacht-actieve vlinders die een grijs-groen-bruine kleur hebben en moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De vlindersoorten die in kassen schade veroorzaken behoren vrijwel altijd tot deze laatste groep. Volwassen vlinders zijn te herkennen aan de vier vliezige vleugels die bedekt zijn met kleine schubjes. Door de schubben krijgen de vleugels hun kleur en tekening. De grootte van de verschillende soorten varieert van 3 millimeter tot wel 30 centimeter bij sommige tropische soorten.

Gamma uil Autographa gamma
Gamma uil
Koolbladroller cyclamen tortrix
Koolbladroller

Schade door rupsen

De meeste schadelijke soorten in kassen behoren tot de uiltjes (familie Noctuidae), maar ook soorten uit andere families kunnen schade veroorzaken. De volwassen motten zijn ’s nachts actief en komen vaak op licht af. Het zijn de rupsen die de schade aan gewassen veroorzaken. Ze kunnen enorm vraatzuchtig zijn en in korte tijd grote delen van de plant wegvreten. Kenmerkend is de venstervraat waarbij delen van het blad weg gegraasd worden. Grotere stadia van de rupsen vervuilen het gewas met hun uitwerpselen.

Cydalima perspectalis buxusmot schade
Schade door de buxusmot

Bekende rupsensoorten

Kooluil-Mamestra brassicae
Kool uil
Buxusmot-Cydalima perspectalis
Buxusmot
Turkse mot-Chrysodeixis chalcites
Turkse mot
Floridamot-Spodoptera exigua
Floridamot
Gamma uil-Autographa gamma
Gamma uil
Groente uil-Lacanobia oleracea
Groente uil
Duponchelia mot-Duponchelia fovealis
Duponchelia
mot
Anjerbladroller-Cacoecimorpha pronubana
Anjerblad
roller

Eikenprocessierups bestrijding
Eikenprocessie
rups

Rupsen en mottenbestrijding

Voor de bestrijding van rupsen en vlinders zijn er verschillende producten op de markt. Meestal wordt het eistadium van de vlinders aangepakt. Zo kunnen de roofmijten MACROMITE en ENTOMITEM gebruikt worden tegen de eieren van Duponchelia. De aaltjes in het product CAPSANEM bestrijden vooral de rupsen van nachtuilen en Duponchelia. De roofwants Macrolophus (MIRICAL) vreet de eieren en de kleine rupsen van o.a. Tuta absoluta weg. Tot slot is er nog de sluipwesp TRICHOLINE-B die vlindereieren parasiteert, met een voorkeur voor de eitjes van nachtvlinders.

Voor de bestrijding van de buxusmot is er een speciale val. Met de BUXATRAP kunnen de mannetjes van de Buxusmot gelokt en gevangen worden. Het aantal rupsen zal hierdoor uiteindelijk verminderen.

MIRICAL Macrolophus pygmaeus roofwants
MIRICAL: Een roofwants die eitjes en rupsen eet

Onze producten tegen rupsen en motten

MIRICAL-MIRIMIX - Macrolophus pygmaeus

MIRICAL /MIRIMIX

Werkt tegen
- Turkse mot
- Wittevlieg en trips
- Kasspintmijt

Trichogramma brassicae

TRICHOLINE-B

Werkt tegen
- Diverse motten

Deltaval

DELTAVAL

In combinatie met feromonen tegen
- Motten
- Wantsen
- Trips

ENTONEM-Steinernema feltiae

ENTONEM

Werkt tegen
- Varenrouwmug
- Taxuskever
- Meikever
- Eikenprocessierups

MACROMITE - Macrocheles robustulus

MACROMITE

Werkt tegen
- Diverse trips
- Duponcheliamot
- Varenrouwmug

BUXATRAP

BUXATRAP

Werkt tegen
- Buxusmot

BUXATRAP

TRECHTER VAL

In combinatie met feromonen tegen
- Motten, wantsen en trips

CAPSANEM-Steinernema carpocapsae

CAPSANEM

Werkt tegen
- Wortelboorders
- Houtboorders
- Rupsen

ENTOMITE-M - Stratiolaelaps scimitus

ENTOMITE-M

Werkt tegen
- Varenrouwmug
- Diverse trips

- Duponcheliamot

Lygus pheromone

FEROMONEN

Werkt tegen
- Motten
- Wantsen
- Trips