Schade         Soorten         Bestrijding         Producten

Hoe herken je mijten?

Mijten zijn geen insecten maar behoren tot de spinachtigen, het zijn dus kleine spinnetjes. Volwassen mijten hebben vier paar poten, de jongere stadia hebben drie paar poten. Ze hebben geen antennen zoals de meeste insecten wel hebben. Mijten komen op heel veel soorten planten voor, zowel binnen als buiten. Ze zuigen plantensappen uit de bladeren. Schade door de aantasting van mijten kun je herkennen aan kleine vlekjes en soms verkleuring van het blad. In de groeitoppen kan vergroeiing en misvorming optreden. Wanneer de aantasting hevig is, kan het blad afsterven en afvallen.

Kasspintmijt - Tetranychus urticae
Plant ondergelopen met kasspintmijt

Schade door mijten

Spintmijten: Meest bekend is de bonen-spintmijt of kasspintmijt, lichtgrijs-groen tot geelbruin gekleurd met twee donkere vlekken op de flanken. In de winter kunnen ze donkerrood verkleuren, we noemen dit diapauzespint. Eitjes leggen ze over het algemeen aan de onderkant van bladeren, vaak beschermd door spinseldraden. Bij hevige aantasting kunnen hele koppen van planten door dit spinsel ingesponnen raken. Behalve spintmijt komen we op blad ook wel andere soorten donkerrode mijten tegen, citrusmijt of fruitspintmijt.

Valse spintmijten: Voornamelijk op blad van een aantal plantensoorten kunnen heel kleine rode mijten voorkomen, heel stil zittend meestal langs de nerf op de boven- of onderkant van het blad. Met een goede loep zijn ze net aan te zien. Ze kunnen veel schade geven: roestbruin verkleuring van het weefsel langs de nerf en later op het hele blad met bladval tot gevolg. Dit zijn valse spintmijten.

Weekhuidmijten: Een heel andere groep van mijten vinden we voornamelijk in de kop van de planten. Dit zijn de weekhuidmijten. De mijten zelf zijn te klein om met het blote oog waar te nemen, ze zijn alleen met een goede loep te zien. De schade is wel goed zichtbaar: vergroeiing in de kop en bij erge aantasting uiteindelijk verschrompeling van de kop en ernstige groeiremming. De mijten zelf zijn heel klein en doorzichtig. Ze zijn weinig beweeglijk en kunnen in grote aantallen bij elkaar een groeitop bewonen, verscholen tussen het jonge blad.

Kasspintmijt - Tetranychus urticae
Spinsel typisch voor de kasspintmijt

Bekende mijtsoorten

Kasspintmijt - Tetranychus urticae
Kasspintmijt
Valse spintmijt - Brevipalpus
Valse spintmijt
Weekhuidmijt - Begoniamijt
Weekhuidmijt
Citrusmijt - Panonychus citri
Citrusmijt

Hoe bestrijd je mijten?

Spintmijt is verreweg de meest bekende soort mijt die in heel veel gewassen optreedt en schade geeft. Het begint met vlekjes in het blad maar kan uiteindelijk uitmonden in webben in de koppen van de planten met daarin veel jonge en oudere spintmijten. Als er al echt sprake is van zichtbare schade zijn de producten TETRIX en SPIDEX de beste keus. Beide bevatten de roofmijt Phytoseiulus persimilis die gespecialiseerd is in het opruimen van spintmijt. Voor gebruik van SPIDEX is een hoge luchtvochtigheid vereist, boven de 60%; voor TETRIX is een luchtvochtigheid van minimaal 40% al voldoende. SPICAL roofmijten kunnen preventief worden ingezet omdat ze een tijdje kunnen overleven zonder spint. Ze zijn echter zijn minder goed in opruimen van een aanwezige aantasting. Behalve spintmijt kan ook  citrusmijt of weekhuidmijt optreden. Tegen die plagen werken andere soorten roofmijt: BARKERISWIRSKI MITE en LIMONICA. De galmug SPIDEND kan vooral bij hogere temperatuur en luchtvochtigheid een prima bestrijder zijn van spint, zeker als spint in haarden voorkomt. De galmug komt regelmatig vanzelf een kas binnen wanneer daar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden. ANDERSONI is als enige goed in staat om ook bij lagere temperatuur effectief te zijn. Deze roofmijt werkt tegen verschillende soorten mijten en is een goede keus bij toepassing in een situatie buiten.

TETRIX - Phytoseiulus persimilis valt spint aan
TETRIX: Roofmijt effectief tegen spint

Onze producten tegen mijten

TETRIX - Phytoseiulus persimilis

TETRIX

Werkt tegen
- Kasspintmijt

ANDERSONI - Amblyseius andersoni

ANDERSONI

Werkt tegen
- Kasspintmijt
- Weekhuidmijt
- Citrusmijt

SWIRSKI MITE - Amblyseius swirskii, roofmijt

SWIRSKI MITE

Werkt tegen
- (Valse) spintmijt
- Diverse trips
- Wittevlieg

SPIDEX - Phytoseiulus persimilis

SPIDEX

Werkt tegen
- Kasspintmijt

SPIDEND galmuggen tegen spint

SPIDEND

Werkt tegen
- Kasspintmijt

LIMONICA - Amblydromalus limonicus, roofmijt

LIMONICA

Werkt tegen
- Diverse trips
- Wittevlieg
- Weekhuidmijt

LIMONICA - Amblydromalus limonicus, roofmijt

SPICAL

Werkt tegen
- Kasspintmijt
- Citrusmijt
- Weekhuidmijt
- Fruitspintmijt

BARKERI - Amblyseius barkeri

BARKERI

Werkt tegen
- Weekhuidmijt

THRIPEX - Neoseiulus cucumeris roofmijt tegen trips

THRIPEX

Werkt tegen
- Diverse tripssoorten
- Kasspintmijt
- Weekhuidmijt