Aaltjes

LARVANEM

Heterorhabditis bacteriophora

Effectief tegen mei-, rozen-, taxus- en laurierkerskever

Het product

LARVANEM

Product LARVANEM

Hoe ziet LARVANEM er uit?

Het product LARVANEM bevat insectparasitaire nematoden in het 3larvale stadium. De aaltjes zijn dan 0,5-0,6 mm lang en niet zichtbaar met het blote oog. Andere stadia ontwikkelen zich in de gastheer. Door Heterorhabditis geïnfecteerde keverlarven verkleuren van roze tot rood en kunnen zelfs bruin worden. Het insect verslijmt en is daardoor vaak moeilijk terug te vinden.
De nematoden zijn verpakt in een gel die gemakkelijk oplosbaar is in water.

LARVANEM nematode
LARVANEM

Hoe werkt LARVANEM?

LARVANEM kun je gebruiken voor de biologische bestrijding van de larven (engerlingen) en poppen van verschillende keversoorten, o.a. larven van de taxuskever en laurierkerskever. Het is belangrijk om eerst een determinatie uit te voeren om te bepalen welke keversoort voorkomt.
De nematoden dringen via één van de lichaamopeningen of de huid binnen in het lichaam van de gastheer. In de darm van het aaltje bevinden zich bacteriën die in de gastheer vrijkomen. De bacterie zorgt ervoor dat de keverlarve doodgaat aan bloedvergiftiging. Het insect wordt dan omgezet in voedsel voor de nematoden.
De populatieontwikkeling van de aaltjes in de bodem hangt vooral af van de bodemgesteldheid, de temperatuur en de vochtigheidsgraad. De hoeveelheid aaltjes in de bodem kan alleen toenemen als er voldoende gastheren aanwezig zijn.

Wanneer kun je LARVANEM toepassen?

LARVANEM wordt voornamelijk toegepast in boomteelt of containerteelt en ook in openbaar groen en particuliere tuinen. Voorwaarde is dat de temperatuur van de bodem tussen 14 °C en 33 °C ligt en dat de bodem vochtig is voordat het product wordt toegepast. Het product bestrijdt alleen de larven en de poppen van de kevers in de grond, niet de volwassen kevers die bovengronds aan de planten vreten. Het product moet worden toegepast wanneer larven of poppen in de grond aanwezig zijn. Dat is in het late voorjaar en vroege najaar.
Toepassing van het product LARVANEM kan worden gecombineerd met het product ENTONEM. ENTONEM werkt alleen tegen larven en kan dus het beste wat eerder in het voorjaar worden gebruikt: maart – april.
Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

Klik hier voor meer informatie over Larvanem.

Op zoek naar een andere keverbestrijder?

Kijk ook eens bij

ENTONEM-Steinernema feltiae

ENTONEM

Werkt tegen
– Varenrouwmug
– Taxuskever
– Meikever
– Eikenprocessierups

CAPSANEM-Steinernema carpocapsae

CAPSANEM

Werkt tegen
– Wortelboorders
– Houtboorders
– Rupsen