Sluipwesp

ERVIPAR

Aphidius ervi

Effectief tegen boterbloem-, gele rozen- en aardappeltopluis

Het product

ERVIPAR

ERVIPAR

Dit product is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten.
Klik hier voor een alternatief product.

Hoe ziet ERVIPAR er uit?

De vrouwelijke sluipwesp is zwart met lichtbruine poten en heeft een puntig achterlijf, dat even lang is als de vleugels. Het mannetje heeft iets langere antennes, donkerbruine poten en een afgerond achterlijf dat korter is dan de vleugels. Aphidius ervi is ongeveer twee keer zo groot als Aphidius colemani. Een geparasiteerde bladluis zwelt op en verstart tot een goudkleurige mummie. Een volwassen sluipwesp verlaat een mummie via een rond dekseltje.

ERVIPAR Aphidius ervi attacking
ERVIPAR
ERVIPAR Aphidius ervi pupa
ERVIPAR mummi
Hoe werkt ERVIPAR?

Aphidius ervi  heeft evenals Aphidius colemani een goed zoekgedrag, waardoor ook bij lage dichtheden bladluizen geparasiteerd worden. De populatie ontwikkeling kan vooral in zomer en nazomer geremd worden door hyperparasieten. Dit zijn sluipwespen die andere sluipwespsoorten, bijvoorbeeld poppen van Aphidius, parasiteren.

Wanneer is ERVIPAR toe te passen?

ERVIPAR wordt vooral ingezet tegen boterbloemluis en aardappeltopluis in kasteelten en binnenbeplantingen. ERVIPAR is geschikt om een beginnende bladluisaantasting te bestrijden. Het product kan goed gebruikt worden in combinatie met andere producten tegen bladluis, met name roofvijanden zoals PROPYLEA, ADALIA en APHIDEND. De inhoud van het flesje uitstrooien en minimaal een week laten liggen. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

Op zoek naar een andere bladluisbestrijder?

Kijk ook eens bij

Adalia bipunctata tweestippelig lieveheersbeestje

ADALIA

Werkt tegen
– Lindebladluis
– Esdoornbladluis
– Gele rozenluis
– En meer

CHRYSOPA

Werkt tegen
– Alle soorten bladluis

APHISCOUT

APHISCOUT

Werkt tegen
– Groene perzikluis
– Aardappeltopluis
– Boterbloemluis
– Katoenluis