Sluipwesp

ERVIPAR

Aphidius ervi

Effectief tegen boterbloem-, gele rozen- en aardappeltopluis

Het product

ERVIPAR

ERVIPAR

Dit product is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten.
Klik hier voor een alternatief product.

Hoe ziet ERVIPAR er uit?

De vrouwelijke sluipwesp is zwart met lichtbruine poten en heeft een puntig achterlijf, dat even lang is als de vleugels. Het mannetje heeft iets langere antennes, donkerbruine poten en een afgerond achterlijf dat korter is dan de vleugels. Aphidius ervi is ongeveer twee keer zo groot als Aphidius colemani. Een geparasiteerde bladluis zwelt op en verstart tot een goudkleurige mummie. Ongeveer twee weken later verlaat de volwassen sluipwesp de mummie via een rond gat met dekseltje.

ERVIPAR Aphidius ervi
ERVIPAR
ERVIPAR Aphidius ervi mummie
ERVIPAR mummie
Hoe werkt ERVIPAR?

Aphidius ervi  heeft evenals Aphidius colemani een goed zoekgedrag, waardoor ook bij lage dichtheden bladluizen geparasiteerd worden. De populatie ontwikkeling kan vooral in zomer en nazomer geremd worden door hyperparasieten. Dit zijn sluipwespen die andere sluipwespsoorten, bijvoorbeeld poppen van Aphidius, parasiteren.

Wanneer kun je ERVIPAR toepassen?

ERVIPAR kun je vooral inzetten tegen boterbloemluis en aardappeltopluis in kasteelten en binnenbeplantingen. ERVIPAR is geschikt om een beginnende bladluisaantasting te bestrijden. Het product werkt goed in combinatie met andere producten tegen bladluis, zoals de  roofvijanden  PROPYLEA, ADALIA en APHIDEND.
Strooi de inhoud van het flesje uit en laat het materiaal minimaal een week liggen totdat alle poppen zijn uitgekomen. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag daarom advies voor inzetstrategie.

Op zoek naar een andere bladluisbestrijder?

Kijk ook eens bij

Adalia bipunctata tweestippelig lieveheersbeestje

ADALIA

Werkt tegen
– Lindebladluis
– Esdoornbladluis
– Gele rozenluis
– En meer

CHRYSOPA Chrysoperla carnea larve

CHRYSOPA

Werkt tegen
– Alle soorten bladluis

APHISCOUT

APHISCOUT

Werkt tegen
– Groene perzikluis
– Aardappeltopluis
– Boterbloemluis
– Katoenluis