Schade         Soorten         Bestrijding         Producten

Bladluis biologisch bestrijden: informatie en producten

Hoe herken je bladluis?

Wat zijn bladluizen?

Bladluizen behoren, net als witte vliegen en dop-, schild- en wolluizen, tot de suborde van de plantenluizen. Alle plantenluizen voeden zich met plantensappen. Ze steken hun zuigsnuit in de floëemvaten van de plant en krijgen op deze manier grote hoeveelheden plantensappen binnen. Het overschot aan suikers wordt weer  afgescheiden in de vorm van honingdauw. De plant en de omgeving ervan wordt hierdoor kleverig. Aan de plakkerige honingdauw kun je vaak als eerste de aanwezigheid van bladluizen opmerken. Vaak zitten de bladluizen bovenin de plant, op blad- of bloemknoppen. Maar ook de onderkant van de bladeren is een geliefde verblijfplaats.

Verschillende soorten

Er zijn heel veel verschillende soorten bladluizen, waaronder een groot aantal schadelijke soorten. Je kunt ze binnen in huis of in de kas tegenkomen maar ook buiten in de tuin of op bomen langs de straat . Sommige soorten komen zowel binnen als buiten voor. Maar een soort als de lindebladluis, de naam zegt het al, zie je alleen buiten, op linde.
De bladluissoorten verschillen onderling sterk in uiterlijk: er zijn groene, rode, gele, zwarte soorten. Ze zijn soms (relatief) groot of juist hele klein. Bladluizen kunnen zich heel snel vermenigvuldigen tot flinke kolonies. Daarom moet je op tijd ingrijpen om schade te voorkomen.

Hoe kun je de soorten onderscheiden?

Je kunt bladluissoorten van elkaar  onderscheiden aan de hand van een aantal kenmerken zoals lichaamskleur, lichaamsvorm, kleur van de poten, kleur en lengte van de antennen. Maar ook de  vorm en kleur van de siphonen (uitsteeksels op achterlijf) en vorm en lengte van de cauda (staart) zijn vaak bepalend voor het onderscheiden van de soort.

Boterbloemluis - Aulacorthum solani
Boterbloemluis
Siphonen en cauda bladluis
Kenmerken voor de determinatie van bladluissoorten

Schade door bladluis

Honingdauw

Met hun zuigsnuit zuigen bladluizen sappen uit de bladeren van planten. Daardoor kunnen aangetaste bladeren uiteindelijk afvallen. Hierdoor wordt de plantengroei geremd en vermindert de opbrengst. Het zuigen aan de plant kan een allergische reactie veroorzaken, waardoor misvorming kan optreden.
Overtollig suiker, dat de bladluizen met het plantensap naar binnen krijgen, wordt afgescheiden in de vorm van honingdauw. Dit is een kleverige substantie waarop zwarte roetdauwschimmels kunnen groeien.

Vervellingshuidjes

Soms verraden bladluizen zich ook door de grote aantallen witte vervellinghuidjes. Je vindt ze op de bladeren of in de groeipunten van de plant. Dit zijn resten van de bladluis die overblijven nadat de bladluis verveld is, dood materiaal dus.

Virusoverdracht

Bladluizen kunnen virussen overbrengen van de ene plant naar de andere. Er zijn talloze virussen die vooral voorkomen in de groenteteelt onder glas. Dit wordt gezien als één van de meest schadelijke effecten van een bladluisplaag. De planten hebben meer te lijden van de virusinfectie dan van de zuigschade van de bladluis. Door de bladluis in een vroeg stadium te bestrijden voorkom je dat het virus zich over het hele gewas verspreidt.

Overlast in laanbomen

Ook buiten kunnen hinderlijke soorten bladluizen voorkomen in bomen, struiken en hagen. Vooral in laanbomen kunnen ze voor veel overlast zorgen. De grote hoeveelheden honingdauw zorgen voor plakkerige wegen, parkbankjes en geparkeerde auto’s. Het betreft meestal specifieke bladluissoorten (ze tasten slechts één type boom aan) zoals de lindebladluis en de esdoornbladluis. Klachten van bewoners over de overlast zijn vaak de reden om de bladluis te bestrijden.

Bekende bladluissoorten

Aardappeltopluis
Aardappeltopluis
Appelbloedluis
Appelbloedluis
Boterbloemluis
Boterbloemluis
Katoenluis
Katoenluis
Gele rozenluis
Gele rozenluis
Linde bladluis
Lindebladluis
Groene perzikluis
Groene perzikluis
Esdoornbladluis
Esdoorn bladluis
Gevlekte bladluis
Gevlekte bladluis
Oleander bladluis
Oleander
bladluis
Wollige beukenbladluis
Wollige beukenbladluis

Hoe kun je bladluis biologisch bestrijden?

Bladluis is in veel situaties een lastige plaag die zich snel tot een schadelijk niveau kan ontwikkelen. Het is dan ook van belang om voor iedere situatie een goede oplossing te hebben waarmee de biologische bestrijding op tijd en goed uitgevoerd kan worden.

Sluipwesp of roofvijand?

Tegen bladluis hebben we veel verschillende producten die daarbij kunnen helpen. Een deel van de producten is min of meer specifiek en werkt tegen een beperkt aantal soorten bladluis. Dat geldt vooral voor de sluipwespen.
Daarnaast zijn er diverse soorten roofvijanden die vrijwel allemaal tegen meerdere soorten bladluis werken. Welk product de beste keuze is hangt af van de plaagdruk, het type gewas, de omstandigheden, het seizoen en eventueel van de aanwezigheid van andere plagen waartegen ook bestrijders ingezet (moeten) worden.

Wat is een goede keus?

  • ADALIA wordt vooral in openbaar groen en privé tuinen ingezet, soms ook in kasteelten bij haardbestrijding.
  • PROPYLEA is een geschikt product voor gebruik in het voorjaar in glasgroenteteelt.
  • APHISCOUT is vooral goed bij preventief gebruik. Je kunt ermee bepalen welke soort bladluis in het gewas aanwezig is.
  • APHIDEND werkt goed in veel situaties in kasteelten, vooral als bladluizen in kolonies zitten. Houdt van een dagtemperatuur boven 20 °C en een RV boven de 70%.
  • APHIPAR en ERVIPAR zijn sluipwespen die je goed kunt gebruiken als de bladluisaantasting nog in de beginfase verkeert.
  • CHRYSOPA kan ook bij lage temperatuur al effectief zijn. Werkt minder goed in hogere gewassen.

Meer informatie over de producten vind je bij  ‘onze producten tegen bladluis’.

PROPYLEA - Propylea quatuordecimpunctata mannetje en vrouwtje
PROPYLEA: Een roofkever effectief tegen veel soorten bladluis

Onze producten tegen bladluis

Adalia bipunctata tweestippelig lieveheersbeestje

ADALIA

Werkt tegen
- Lindebladluis
- Esdoornbladluis
- Gele rozenluis
- En meer

APHIPAR - Aphidius colemani

APHIPAR

Werkt tegen
- Katoenluis
- Groene perzikluis

APHILIN - Aphelinus abdominalis

APHILIN

Werkt tegen
- Aardappeltopluis
- Boterbloemluis
- Groene perzikluis
- Groene perzikluis
- Groene perzikluis

Propylea quatuordecimpunctata veertienstippelig lieveheersbeestje

PROPYLEA

Werkt tegen
- Boterbloemluis
- Groene
 perzikluis
- Gele rozenluis

ERVIPAR - Aphidius ervi

ERVIPAR

Werkt tegen
- Aardappeltopluis
- Boterbloemluis
- Gele rozenluis

APHIDEND Aphidoletes aphidimyza

APHIDEND

Werkt tegen
- Katoenluis
- Groene perzikluis
- Aardappeltopluis
- Gele rozenluis
- En meer

APHISCOUT

APHISCOUT

Werkt tegen
- Groene perzikluis
- Aardappeltopluis
- Boterbloemluis
- Katoenluis

CHRYSOPA Chrysoperla carnea larve

CHRYSOPA

Werkt tegen
- Alle soorten bladluis

EXOCHOMUS - Exochomus quadripustulatus tegen wollige dopluis

EXOCHOMUS

Werkt tegen
- Hydrangea dopluis
- Lange woldopluis
- Koningsdopluis
- Appelbloedluis
- Beukenbladluis