Nematodes

ENTONEM

Steinernema feltiae

Effectief tegen eikenprocessierups, varenrouwmug, tripspoppen, taxuskever en meikever

Het product

ENTONEM

Hoe ziet ENTONEM er uit?

Het product ENTONEM bevat insectparasitaire nematoden in het 3larvale stadium. De aaltjes zijn dan 0,5-0,6 mm lang en niet zichtbaar met het blote oog. Andere stadia ontwikkelen zich in de gastheer. Door Steinernema geïnfecteerde varenrouwmuglarven worden ondoorzichtig witgeel van kleur. Het insect verslijmt en is vaak moeilijk terug te vinden. De nematoden zijn verpakt in een gel die gemakkelijk oplosbaar is in water.

ENTONEM aaltjes
ENTONEM aaltjes
Hoe werkt ENTONEM?

ENTONEM kan gebruikt worden om alle larvale stadia van varenrouwmuggen (grondvliegjes) te bestrijden. De nematoden dringen zich via één van de lichaamsopeningen binnen in het lichaam van de gastheer. In de darm van het aaltje bevinden zich bacteriën die in de gastheer vrijkomen. De bacterie zorgt dat het insect doodgaat aan bloedvergiftiging. Het insect wordt dan omgezet in voedsel voor de aaltjes. Eén aaltje is in principe genoeg om een insect te doden. Varenrouwmuglarven kunnen in elk stadium worden geparasiteerd.

Wanneer is ENTONEM toe te passen?

ENTONEM wordt in de bodem gebruikt in kasteelten en binnenbeplantingen tegen larven van varenrouwmuggen (Sciaridae) en  poppen van trips. Wordt ook gebruikt tegen larven van de taxuskever als de bodemtemperatuur nog  te laag is voor het gebruik van LARVANEM. Bladbehandeling van tripslarven is ook mogelijk. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

Alternative products

LARVANEM: Heterorhabditis bacteriophora for the biological control of beetle larvae

LARVANEM

Effective against
– Garden chafer
– Black vine weevil
– Cockchafer
– Armadillo weevil

CAPSANEM

Effective against
– Several beetles
– Caterpillars

ENTOMITE-M

Effective against
– Fungus gnats
– Several thrips
– European pepper moth