Nematodes

CAPSANEM

Steinernema carpocapsae

Effective against caterpillars and beetle larvae

The product

CAPSANEM

Hoe ziet CAPSANEM er uit?

Het product CAPSANEM bevat insectparasitaire nematoden in het 3e larvale stadium. De aaltjes zijn dan 0,5-0,6 mm lang en niet zichtbaar met het blote oog. Andere stadia ontwikkelen zich in de gastheer. De nematoden zijn verpakt in een gel die gemakkelijk oplosbaar is in water.

Hoe werkt CAPSANEM?

Het 3e larvestadium van de nematoden zoekt actief naar de prooi en dringt deze binnen. De aaltjes voeden zich met de inhoud van het prooidier, waarbij specifieke bacteriën vrijkomen uit het darmkanaal van de aaltjes. Deze bacteriën zetten gastheerweefsel om in producten die makkelijk zijn op te nemen door de aaltjes. De aangetaste larven sterven binnen enkele dagen. De populatieontwikkeling van de aaltjes in de bodem hangt vooral af van de bodemgesteldheid, de temperatuur en de vochtigheidsgraad. De hoeveelheid aaltjes in de bodem kan alleen toenemen als er voldoende gastheren aanwezig zijn.

CAPSANEM
CAPSANEM
Wanneer is CAPSANEM toe te passen?

CAPSANEM is werkzaam tegen larven van diverse plagen uit de orde van Coleoptera (kevers) en Orthoptera (b.v. veenmol). Het product wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen rupsen van de families Noctuidae (nachtuilen) en Pyralidae (o.a. Duponchelia fovealis), larven van Tipulidae (langpootmuggen) en larven van de grote dennenkever (Hylobius abietis). CAPSANEM kan het best toegepast worden aan het eind van de dag omdat de nematoden gevoelig zijn voor hoge temperatuur, UV en droogte. Houd de grond vochtig tot 2 weken na inzet. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Vraag advies voor inzetstrategie.

Other products against beetles and moths

ENTONEM

Effective against
– Fungus gnats
– Beetle larvae
– Thrips pupae

LARVANEM: Heterorhabditis bacteriophora for the biological control of beetle larvae

LARVANEM

Effective against
– Garden chafer
– Black vine weevil
– Cockchafer
– Armadillo weevil

ENTOMITE-M

Effective against
– Fungus gnats
– Several thrips
– European pepper moth