Advies

Biologische bestrijding vraagt om een heel andere benadering dan de traditionele chemische aanpak, ook al kun je biologische bestrijders ook inzetten volgens een vast schema met wekelijks of 2-wekelijks eenzelfde behandeling. Wij hebben de ervaring dat het in veel situaties mogelijk is een soort eco-systeem op te bouwen waarin plaag en bestrijder duurzaam dynamisch met elkaar samengaan.  Een toename van de plaag wordt dan beantwoord door de bestrijder die daarop reageert. Het spreekt voor zich dat dit bv. in een kas van een botanische tuin makkelijker realiseerbaar is dan in een commerciële mono-cultuur met eigenlijk een nul-tolerantie. Toch zien we ook in commerciële teelten resultaat met onze benadering. Met name in de glasgroenteteelt zijn er telers die in het begin van hun teelt het systeem zo goed mogelijk willen proberen neer te zetten om daarmee een stevige basis te hebben voor de rest van het seizoen. Voorwaarde is wel dat geen middelen worden gebruikt of uitsluitend middelen die goed integreerbaar zijn.

Wij zien het als een belangrijke taak om onze klanten te begeleiden in het opzetten van een goed en duurzaam systeem voor de gewasbescherming. Dat doen we door klanten regelmatig te bezoeken, ze te leren plagen te herkennen en ook te leren hoe ze activiteit van biologische bestrijders kunnen herkennen en beoordelen. In onderling overleg komen we tot een inzetstrategie en tot een plan om het resultaat van deze strategie te vervolgen. Monitoring gebeurt grotendeels door de teler met terugkoppeling naar ons.

Ondersteuning

Tijdens een bezoek aan onze klanten overleggen we over de voorgang van de bestrijding en bespreken we eventuele knelpunten. Soms kan het nodig zijn een plotselinge uitbraak van een plaag snel de kop in te drukken. Dan is het belangrijk daarin een goede keus te maken welk middel daarvoor gebruikt zou kunnen worden. Daarin kunnen wij adviseren, rekening houdend met nevenwerking en nawerking van middelen.

Ondersteuning op afstand kan soms aan de hand van foto’s gebeuren. Als een klant een representatieve foto aan ons kan sturen  kunnen wij aan de hand daarvan en in overleg met de klant een passende oplossing zoeken.

Onze werkwijze

Klanten kunnen bij ons terecht voor een compleet biologisch bestrijdingsprogramma. Wij leveren alle benodigde materialen en zorgen voor advies en ondersteuning. Sommige klanten kiezen daarbij voor een all-in contract: een vaste prijs voor een heel jaar / seizoen. Andere klanten kiezen ervoor de materialen te kopen volgens onze prijslijst met een korting als vaste klant.